1. ĐẢNG BỘ

 • PHAN QUANG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • LÊ TUẤN ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Th.S
 • VŨ XUÂN HIỂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.S
 • ĐÀO THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • NGUYỄN HUY CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.S
 • LÊ VĂN TRUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.S