6.2. Tổ Ngữ Văn

 • NGUYỄN ANH MINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐT
  • Học hàm, học vị:
   Th.S
 • Lê Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Th.S Ngữ văn
 • Phạm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
 • Bùi Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
 • Đào Thị Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn
 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Ngữ văn