6.4 Tổ Sinh-CN-Tin

 • VŨ XUÂN HIỂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th.S
 • Vũ Thị Thoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.S Sinh