6.1 Tổ Toán

 • PHAN QUANG SƠN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CN
 • Phạm Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.S Toán
 • Đỗ Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
 • Bùi Văn Tĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
 • Nguyễn Thu Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CN. Toán
 • Đỗ Đình Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.S Toán