A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHOA BIỂU CHÍNH KHÓA CƠ SỞ 2 - DÀNH CHO HỌC SINH (Thực hiện từ 02/3/2020)

Thời Khóa biểu thực hiện từ 02/3/2020 - Dành cho học sinh

Mục lục

 

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Dung L
Ngoại ngữ
Hương A
Thể dục
Loan TD
Sinh học
Nhung SV
Thứ BaLịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Thục V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Sơn T
Địa Lí
Nam Đ
Thứ TưGDCD
Kiên S
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Sơn T
Hóa học
Lộc H
Tin học
Lương T
Thứ NămNgoại ngữ
Hương A
Vật lí
Dung L
Hóa học
Lộc H
Toán
Sơn T
Thứ SáuTin học
Lương T
Ngữ văn
Thục V
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Thứ BảyGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Loan TD
Công nghệ
Thảo CN
Lịch Sử
Kiên S
Sinh hoạt
Dung L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường L
Ngữ văn
Thục V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Sơn T
Thứ BaHóa học
Hà H
Vật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Hà A
Toán
Mười T
Lịch Sử
Kiên S
Thứ TưThể dục
Võ TD
GDCD
Kiên S
Tin học
Thao T
Lịch Sử
Kiên S
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ NămHóa học
Hà H
Toán
Mười T
Toán
Sơn T
Tin học
Thao T
Sinh học
Nhung SV
Thứ SáuNgoại ngữ
Hà A
Địa Lí
Nam Đ
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Vật lí
Hường L
Thứ BảyNgữ văn
Thục V
Ngoại ngữ
Hà A
Công nghệ
Thảo CN
Sinh hoạt
Hường L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nhung SV
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Lịch Sử
Kiên S
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ BaCông nghệ
Thảo CN
Tin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Hóa học
Dung H
Ngữ văn
Minh V
Thứ TưTin học
Lương T
Địa Lí
Nam Đ
Vật lí
Dung L
Thể dục
Võ TD
Ngữ văn
Minh V
Thứ NămGDCD
Khuyên S
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Minh V
Thứ SáuSinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hà A
Hóa học
Dung H
Toán
Tuân T
Thứ BảyLịch Sử
Kiên S
Toán
Tuân T
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Hà A
Sinh hoạt
Nhung SV
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Lộc H
Ngữ văn
Linh V
Công nghệ
Thảo CN
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ BaTin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Hường L
Thứ TưToán
Thắm T
Hóa học
Lộc H
Tin học
Lương T
Vật lí
Hường L
Lịch Sử
Kiên S
Thứ NămHóa học
Lộc H
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Ngát A
GDCD
Khuyên S
Địa Lí
Nam Đ
Thứ SáuNgữ văn
Linh V
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ BảySinh học
Nhung SV
Lịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Linh V
Sinh hoạt
Lộc H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thảo CN
Hóa học
Dung H
Thể dục
Võ TD
Toán
Sơn T
Lịch Sử
Kiên S
Thứ BaToán
Sơn T
Công nghệ
Thảo CN
Lịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Linh V
Thứ TưToán
Sơn T
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hà A
Ngữ văn
Linh V
Thứ NămNgoại ngữ
Hà A
GDCD
Khuyên S
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Tin học
Toàn T
Thứ SáuVật lí
Hường L
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ BảyNgữ văn
Linh V
Tin học
Toàn T
Sinh học
Nhung SV
Vật lí
Hường L
Sinh hoạt
Thảo CN
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Ngữ văn
Linh V
Toán
Thắm T
Thứ BaNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Lịch Sử
Kiên S
Toán
Thắm T
Tin học
Lương T
Công nghệ
Thảo CN
Thứ TưHóa học
Lộc H
Ngoại ngữ
Hà A
Ngữ văn
Linh V
Vật lí
Hường L
Thứ NămĐịa Lí
Nam Đ
Hóa học
Lộc H
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ SáuThể dục
Võ TD
Tin học
Lương T
Ngữ văn
Linh V
Vật lí
Hường L
Sinh học
Nhung SV
Thứ BảyNgoại ngữ
Hà A
GDCD
Khuyên S
Lịch Sử
Kiên S
Thể dục
Võ TD
Sinh hoạt
Lương T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hồng QP
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hà A
Vật lí
Dung L
Thứ BaThể dục
Võ TD
Lịch Sử
Hường S
Ngữ văn
Linh V
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ TưNgoại ngữ
Hà A
Công nghệ
Thảo CN
Toán
Thắm T
Lịch Sử
Hường S
Thứ NămGDCD
V.Anh GD
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Toán
Thắm T
Thứ SáuToán
Thắm T
Hóa học
Dung H
Tin học
Lương T
Ngữ văn
Linh V
Thứ BảyThể dục
Võ TD
Ngữ văn
Linh V
Tin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Sinh hoạt
Hồng QP
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thục V
Lịch Sử
Hường S
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Thục V
Thứ BaGDCD
V.Anh GD
Hóa học
Dung H
Vật lí
Hường L
Công nghệ
Thảo CN
Tin học
Lương T
Thứ TưNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Thể dục
Võ TD
Lịch Sử
Hường S
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ NămNgữ văn
Thục V
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Tuân T
Thứ SáuGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Hóa học
Dung H
Tin học
Lương T
Địa Lí
Nam Đ
Thứ BảyVật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Thục V
Sinh hoạt
Thục V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường S
Ngoại ngữ
Ngát A
Toán
Thắm T
Vật lí
Dung L
Địa Lí
Nam Đ
Thứ BaNgoại ngữ
Ngát A
Lịch Sử
Hường S
Toán
Thắm T
Thứ TưGDCD
V.Anh GD
Toán
Thắm T
Thể dục
Võ TD
Công nghệ
Thảo CN
Hóa học
Lộc H
Thứ NămNgoại ngữ
Ngát A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngữ văn
Thục V
Hóa học
Lộc H
Thứ SáuNgữ văn
Thục V
Lịch Sử
Hường S
Vật lí
Dung L
GDQP-AN
Hồng QP
Tin học
Lương T
Thứ BảyTin học
Lương T
Thể dục
Võ TD
Ngữ văn
Thục V
Sinh học
Nhung SV
Sinh hoạt
Hường S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường T
Thể dục
Chiều TD
Toán
Hường T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ BaVật lí
Hường L
Toán
Hường T
Sinh học
Loan SV
Ngữ văn
T.Dung V
Thứ TưGDQP-AN
Huy QP
Công nghệ
Huy CN
Địa Lí
Trung Đ
Ngữ văn
T.Dung V
Hóa học
Liên H
Thứ NămCông nghệ
Huy CN
Thể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ
Dung A
GDCD
V.Anh GD
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ SáuSinh học
Loan SV
Tin học
Tình T
Ngoại ngữ
Dung A
Toán
Hường T
Thứ BảyNgữ văn
T.Dung V
Hóa học
Liên H
Vật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Dung A
Sinh hoạt
Hường T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tg.Linh T
Công nghệ
Huy CN
Thể dục
Chiều TD
Tin học
Tình T
Toán
Tg.Linh T
Thứ BaToán
Tg.Linh T
Toán
Tg.Linh T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngữ văn
Hường V
Vật lí
Tươi L
Thứ TưCông nghệ
Huy CN
Địa Lí
Trung Đ
Toán
Tg.Linh T
GDCD
V.Anh GD
Ngoại ngữ
Như A
Thứ NămVật lí
Tươi L
Ngoại ngữ
Như A
Hóa học
Thùy H
Thể dục
Chiều TD
Sinh học
Loan SV
Thứ SáuGDQP-AN
Huy QP
Sinh học
Loan SV
Lịch Sử
Khuyên S
Hóa học
Thùy H
Ngữ văn
Hường V
Thứ BảyNgữ văn
Hường V
Ngoại ngữ
Như A
Sinh hoạt
Tg.Linh T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngần H
Sinh học
Loan SV
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Hồng T
Công nghệ
Cường CN
Thứ BaVật lí
Hiểu L
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Ngữ văn
Phương V
Tin học
Tình T
Thứ TưNgoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Địa Lí
Minh Đ
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ NămNgữ văn
Phương V
GDCD
V.Anh GD
Sinh học
Loan SV
Vật lí
Hiểu L
Thứ SáuNgữ văn
Phương V
Lịch Sử
Khuyên S
Công nghệ
Cường CN
Hóa học
Ngần H
Toán
Hồng T
Thứ BảyHóa học
Ngần H
Toán
Hồng T
Ngoại ngữ
Ngát A
Sinh hoạt
Ngần H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Dung A
Ngoại ngữ
Dung A
Vật lí
Hường L
Thể dục
Chiều TD
Hóa học
Ngần H
Thứ BaTin học
Tình T
Ngữ văn
Linh V
Toán
Hường T
GDCD
V.Anh GD
Hóa học
Ngần H
Thứ TưNgữ văn
Linh V
Lịch Sử
Tuyển S
Ngữ văn
Tâm V
Địa Lí
Trung Đ
Thứ NămNgoại ngữ
Dung A
GDQP-AN
Huy QP
Công nghệ
Cường CN
Sinh học
Bích SV
Thứ SáuNgoại ngữ
Dung A
Vật lí
Hường L
Toán
Hường T
Công nghệ
Cường CN
Thứ BảyThể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Sinh học
Bích SV
Toán
Hường T
Sinh hoạt
Dung A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Liên H
Công nghệ
Cường CN
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Tg.Linh T
Ngữ văn
Hường V
Thứ BaThể dục
Loan TD
Sinh học
Bích SV
Ngữ văn
Hường V
Tin học
Tình T
Toán
Tg.Linh T
Thứ TưThể dục
Loan TD
Vật lí
Dung L
GDCD
V.Anh GD
Hóa học
Liên H
Toán
Tg.Linh T
Thứ NămHóa học
Liên H
Sinh học
Bích SV
Toán
Tg.Linh T
Ngoại ngữ
Dung A
Thứ SáuLịch Sử
Khuyên S
GDQP-AN
Huy QP
Ngữ văn
Hường V
Ngoại ngữ
Dung A
Thứ BảyNgoại ngữ
Dung A
Địa Lí
Minh Đ
Công nghệ
Cường CN
Vật lí
Dung L
Sinh hoạt
Liên H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
T.Dung V
Ngữ văn
T.Dung V
Địa Lí
Minh Đ
Vật lí
Tươi L
Sinh học
Bích SV
Thứ BaToán
Hồng T
GDCD
V.Anh GD
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ TưNgữ văn
T.Dung V
Ngoại ngữ
Ngát A
Hóa học
Thùy H
Vật lí
Tươi L
Thứ NămSinh học
Bích SV
Công nghệ
Huy CN
Lịch Sử
Khuyên S
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ SáuNgoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ
Ngát A
Tin học
Tình T
Toán
Hồng T
Công nghệ
Huy CN
Thứ BảyToán
Hồng T
Ngữ văn
T.Dung V
Hóa học
Thùy H
Thể dục
Loan TD
Sinh hoạt
T.Dung V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tình T
Sinh học
Bích SV
Hóa học
Liên H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Lịch Sử
Tuyển S
Thứ BaNgoại ngữ
Như A
Tin học
Tình T
Ngữ văn
T.Dung V
Toán
Tg.Linh T
GDCD
V.Anh GD
Thứ TưToán
Tg.Linh T
Toán
Tg.Linh T
Thể dục
Loan TD
Địa Lí
Trung Đ
Công nghệ
Huy CN
Thứ NămToán
Tg.Linh T
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Liên H
Ngoại ngữ
Như A
Thứ SáuNgữ văn
T.Dung V
Công nghệ
Huy CN
Vật lí
Dung L
Ngoại ngữ
Như A
Thứ BảyThể dục
Loan TD
Sinh học
Bích SV
Vật lí
Dung L
Ngữ văn
T.Dung V
Sinh hoạt
Tình T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường V
Ngữ văn
Hường V
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Hường T
Thứ BaĐịa Lí
Minh Đ
GDCD
V.Anh GD
Vật lí
Tươi L
Toán
Hường T
Thứ TưVật lí
Tươi L
Hóa học
Thùy H
Ngoại ngữ
Như A
Lịch Sử
Tuyển S
Thứ NămNgoại ngữ
Như A
Sinh học
Loan SV
Thể dục
Loan TD
Công nghệ
Huy CN
Hóa học
Thùy H
Thứ SáuNgữ văn
Hường V
Toán
Hường T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Công nghệ
Huy CN
Sinh học
Loan SV
Thứ BảyTin học
Tình T
Ngoại ngữ
Như A
Thể dục
Loan TD
Ngữ văn
Hường V
Sinh hoạt
Hường V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngát A
Thể dục
Loan TD
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ
Ngát A
Toán
Hồng T
Thứ BaSinh học
Loan SV
Ngữ văn
Phương V
Toán
Hồng T
Thứ TưNgoại ngữ
Ngát A
Lịch Sử
Tuyển S
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Thứ NămThể dục
Loan TD
Công nghệ
Cường CN
Ngữ văn
Phương V
Hóa học
Dung H
Vật lí
Dung L
Thứ SáuGDCD
V.Anh GD
Ngữ văn
Phương V
Sinh học
Loan SV
Công nghệ
Cường CN
Tin học
Tình T
Thứ BảyNgoại ngữ
Ngát A
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Hồng T
Sinh hoạt
Ngát A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Bích SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Hóa học
Hiền H
Toán
Th.Linh T
Vật lí
Tươi L
Thứ BaToán
Th.Linh T
Tin học
Lương T
Hóa học
Hiền H
Địa Lí
Minh Đ
Thứ TưNgoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Tươi L
Tin học
Lương T
GDCD
V.Anh GD
Thứ NămThể dục
Chiều TD
Ngữ văn
Hòa V
Địa Lí
Minh Đ
Sinh học
Bích SV
Công nghệ
Cường CN
Thứ SáuNgữ văn
Hòa V
Ngoại ngữ
Tuyết A
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Th.Linh T
Thứ BảyNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Thể dục
Chiều TD
Ngữ văn
Hòa V
Lịch Sử
Khuyên S
Sinh hoạt
Bích SV
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Minh Đ
Hóa học
Hiền H
Ngoại ngữ
Như A
Lịch Sử
Khuyên S
GDCD
V.Anh GD
Thứ BaGDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Tuân T
Thể dục
Ý TD
Vật lí
Hiểu L
Thứ TưNgữ văn
Dương V
Ngoại ngữ
Như A
Thể dục
Ý TD
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Toàn T
Thứ NămNgữ văn
Dương V
Vật lí
Hiểu L
Địa Lí
Minh Đ
Công nghệ
Huy CN
Thứ SáuTin học
Tình T
Ngoại ngữ
Như A
Sinh học
Nhung SV
Hóa học
Hiền H
Toán
Toàn T
Thứ BảyToán
Toàn T
Ngữ văn
Dương V
Tin học
Tình T
Sinh hoạt
Minh Đ
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tuyết A
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Tâm V
GDCD
V.Anh GD
Toán
Tuân T
Thứ BaSinh học
Hiển SV
Địa Lí
Minh Đ
Vật lí
Hiểu L
Lịch Sử
Hường S
Thứ TưNgữ văn
Tâm V
Địa Lí
Minh Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Hiểu L
Thứ NămGDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Tuyết A
Tin học
Nga T
Ngữ văn
Tâm V
Thứ SáuNgoại ngữ
Tuyết A
Toán
Tuân T
Thể dục
Ý TD
Hóa học
Hiền H
Thứ BảyCông nghệ
Cường CN
Tin học
Nga T
Hóa học
Hiền H
Toán
Tuân T
Sinh hoạt
Tuyết A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga T
Ngữ văn
Dương V
Sinh học
Bích SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ BaGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Dương V
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Thao T
Thứ TưTin học
Nga T
Thể dục
Ý TD
Vật lí
Hiểu L
Toán
Thao T
Thứ NămNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Tin học
Nga T
Thứ SáuToán
Thao T
Công nghệ
Cường CN
GDCD
V.Anh GD
Ngoại ngữ
Tuyết A
Hóa học
Ngần H
Thứ BảyVật lí
Hiểu L
Hóa học
Ngần H
Lịch Sử
Khuyên S
Ngữ văn
Dương V
Sinh hoạt
Nga T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

TTHỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Toàn T
Địa Lí
Minh Đ
Thể dục
Ý TD
Ngoại ngữ
Hương A
Ngữ văn
Tâm V
Thứ BaThể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Sinh học
Bích SV
GDQP-AN
Hồng QP
Hóa học
Hiền H
Thứ TưToán
Toàn T
Ngữ văn
Tâm V
Vật lí
Huyền L
Thứ NămTin học
Nga T
Vật lí
Huyền L
Ngữ văn
Tâm V
Toán
Toàn T
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ SáuNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Toàn T
GDCD
V.Anh GD
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ BảyĐịa Lí
Minh Đ
Hóa học
Hiền H
Toán
Toàn T
Công nghệ
Cường CN
Sinh hoạt
Toàn T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Th.Linh T
GDCD
V.Anh GD
GDQP-AN
Hồng QP
Ngoại ngữ
Tuyết A
Lịch Sử
Hường S
Thứ BaSinh học
Bích SV
Địa Lí
Nam Đ
Toán
Th.Linh T
Ngữ văn
Dương V
Tin học
Nga T
Thứ TưHóa học
Thùy H
Ngữ văn
Dương V
Thể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Thứ NămVật lí
Hiểu L
Ngữ văn
Dương V
Công nghệ
Cường CN
Thể dục
Ý TD
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ SáuĐịa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Th.Linh T
Hóa học
Thùy H
Thứ BảyToán
Th.Linh T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Hiểu L
Sinh hoạt
Th.Linh T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hiền H
GDQP-AN
Huy QP
Vật lí
Tươi L
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ BaTin học
Nga T
Toán
Thao T
Hóa học
Hiền H
Ngữ văn
Tâm V
Thứ TưSinh học
Hiển SV
Toán
Thao T
Tin học
Nga T
Địa Lí
Nam Đ
Ngữ văn
Tâm V
Thứ NămNgữ văn
Tâm V
Ngoại ngữ
Hương A
Vật lí
Tươi L
Toán
Thao T
Thứ SáuLịch Sử
Hường S
Thể dục
Chiều TD
Hóa học
Hiền H
Toán
Thao T
GDCD
V.Anh GD
Thứ BảyNgoại ngữ
Hương A
Công nghệ
Cường CN
Thể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Sinh hoạt
Hiền H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thùy H
Hóa học
Thùy H
Vật lí
Huyền L
Tin học
Nga T
Thứ BaLịch Sử
Hường S
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ TưToán
Thao T
GDCD
V.Anh GD
Công nghệ
Huy CN
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Thùy H
Thứ NămToán
Thao T
Địa Lí
Nam Đ
Vật lí
Huyền L
Ngữ văn
Hòa V
Thứ SáuThể dục
Chiều TD
Sinh học
Nhung SV
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Như A
Toán
Thao T
Thứ BảyNgoại ngữ
Như A
Ngữ văn
Hòa V
Tin học
Nga T
Thể dục
Chiều TD
Sinh hoạt
Thùy H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyền L
Địa Lí
Nam Đ
Hóa học
Ngần H
Tin học
Nga T
Công nghệ
Huy CN
Thứ BaVật lí
Huyền L
Sinh học
Hiển SV
Hóa học
Ngần H
Toán
Th.Linh T
Thứ TưThể dục
Ý TD
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Hương A
Tin học
Nga T
Ngữ văn
Dương V
Thứ NămVật lí
Huyền L
GDCD
V.Anh GD
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Dương V
Thứ SáuToán
Th.Linh T
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Hương A
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ BảyNgữ văn
Dương V
Toán
Th.Linh T
Ngoại ngữ
Hương A
Lịch Sử
Hường S
Sinh hoạt
Huyền L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12M
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hòa V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Toàn T
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ BaĐịa Lí
Nam Đ
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Ngần H
Tin học
Nga T
Toán
Tuân T
Thứ TưVật lí
Hiểu L
Toán
Toàn T
Toán
Toàn T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ NămThể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Địa Lí
Nam Đ
GDCD
V.Anh GD
Thứ SáuCông nghệ
Huy CN
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Hòa V
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ BảyNgữ văn
Hòa V
Vật lí
Hiểu L
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Hóa học
Ngần H
Sinh hoạt
Hòa V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Dung L
Ngoại ngữ
Hương A
Thể dục
Loan TD
Sinh học
Nhung SV
Thứ BaLịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Thục V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Sơn T
Địa Lí
Nam Đ
Thứ TưGDCD
Kiên S
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Sơn T
Hóa học
Lộc H
Tin học
Lương T
Thứ NămNgoại ngữ
Hương A
Vật lí
Dung L
Hóa học
Lộc H
Toán
Sơn T
Thứ SáuTin học
Lương T
Ngữ văn
Thục V
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Thứ BảyGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Loan TD
Công nghệ
Thảo CN
Lịch Sử
Kiên S
Sinh hoạt
Dung L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường L
Ngữ văn
Thục V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Sơn T
Thứ BaHóa học
Hà H
Vật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Hà A
Toán
Mười T
Lịch Sử
Kiên S
Thứ TưThể dục
Võ TD
GDCD
Kiên S
Tin học
Thao T
Lịch Sử
Kiên S
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ NămHóa học
Hà H
Toán
Mười T
Toán
Sơn T
Tin học
Thao T
Sinh học
Nhung SV
Thứ SáuNgoại ngữ
Hà A
Địa Lí
Nam Đ
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Vật lí
Hường L
Thứ BảyNgữ văn
Thục V
Ngoại ngữ
Hà A
Công nghệ
Thảo CN
Sinh hoạt
Hường L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nhung SV
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Lịch Sử
Kiên S
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ BaCông nghệ
Thảo CN
Tin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Hóa học
Dung H
Ngữ văn
Minh V
Thứ TưTin học
Lương T
Địa Lí
Nam Đ
Vật lí
Dung L
Thể dục
Võ TD
Ngữ văn
Minh V
Thứ NămGDCD
Khuyên S
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Minh V
Thứ SáuSinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hà A
Hóa học
Dung H
Toán
Tuân T
Thứ BảyLịch Sử
Kiên S
Toán
Tuân T
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Hà A
Sinh hoạt
Nhung SV
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Lộc H
Ngữ văn
Linh V
Công nghệ
Thảo CN
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ BaTin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Hường L
Thứ TưToán
Thắm T
Hóa học
Lộc H
Tin học
Lương T
Vật lí
Hường L
Lịch Sử
Kiên S
Thứ NămHóa học
Lộc H
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Ngát A
GDCD
Khuyên S
Địa Lí
Nam Đ
Thứ SáuNgữ văn
Linh V
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ BảySinh học
Nhung SV
Lịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Linh V
Sinh hoạt
Lộc H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thảo CN
Hóa học
Dung H
Thể dục
Võ TD
Toán
Sơn T
Lịch Sử
Kiên S
Thứ BaToán
Sơn T
Công nghệ
Thảo CN
Lịch Sử
Kiên S
Ngữ văn
Linh V
Thứ TưToán
Sơn T
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hà A
Ngữ văn
Linh V
Thứ NămNgoại ngữ
Hà A
GDCD
Khuyên S
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Tin học
Toàn T
Thứ SáuVật lí
Hường L
GDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ BảyNgữ văn
Linh V
Tin học
Toàn T
Sinh học
Nhung SV
Vật lí
Hường L
Sinh hoạt
Thảo CN
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Ngữ văn
Linh V
Toán
Thắm T
Thứ BaNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Lịch Sử
Kiên S
Toán
Thắm T
Tin học
Lương T
Công nghệ
Thảo CN
Thứ TưHóa học
Lộc H
Ngoại ngữ
Hà A
Ngữ văn
Linh V
Vật lí
Hường L
Thứ NămĐịa Lí
Nam Đ
Hóa học
Lộc H
Toán
Thắm T
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ SáuThể dục
Võ TD
Tin học
Lương T
Ngữ văn
Linh V
Vật lí
Hường L
Sinh học
Nhung SV
Thứ BảyNgoại ngữ
Hà A
GDCD
Khuyên S
Lịch Sử
Kiên S
Thể dục
Võ TD
Sinh hoạt
Lương T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hồng QP
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hà A
Vật lí
Dung L
Thứ BaThể dục
Võ TD
Lịch Sử
Hường S
Ngữ văn
Linh V
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hà A
Thứ TưNgoại ngữ
Hà A
Công nghệ
Thảo CN
Toán
Thắm T
Lịch Sử
Hường S
Thứ NămGDCD
V.Anh GD
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Toán
Thắm T
Thứ SáuToán
Thắm T
Hóa học
Dung H
Tin học
Lương T
Ngữ văn
Linh V
Thứ BảyThể dục
Võ TD
Ngữ văn
Linh V
Tin học
Lương T
GDQP-AN
Hồng QP
Sinh hoạt
Hồng QP
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thục V
Lịch Sử
Hường S
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Thục V
Thứ BaGDCD
V.Anh GD
Hóa học
Dung H
Vật lí
Hường L
Công nghệ
Thảo CN
Tin học
Lương T
Thứ TưNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Thể dục
Võ TD
Lịch Sử
Hường S
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ NămNgữ văn
Thục V
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Tuân T
Thứ SáuGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Võ TD
Hóa học
Dung H
Tin học
Lương T
Địa Lí
Nam Đ
Thứ BảyVật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Tuân T
Ngữ văn
Thục V
Sinh hoạt
Thục V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 10K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường S
Ngoại ngữ
Ngát A
Toán
Thắm T
Vật lí
Dung L
Địa Lí
Nam Đ
Thứ BaNgoại ngữ
Ngát A
Lịch Sử
Hường S
Toán
Thắm T
Thứ TưGDCD
V.Anh GD
Toán
Thắm T
Thể dục
Võ TD
Công nghệ
Thảo CN
Hóa học
Lộc H
Thứ NămNgoại ngữ
Ngát A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngữ văn
Thục V
Hóa học
Lộc H
Thứ SáuNgữ văn
Thục V
Lịch Sử
Hường S
Vật lí
Dung L
GDQP-AN
Hồng QP
Tin học
Lương T
Thứ BảyTin học
Lương T
Thể dục
Võ TD
Ngữ văn
Thục V
Sinh học
Nhung SV
Sinh hoạt
Hường S
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường T
Thể dục
Chiều TD
Toán
Hường T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ BaVật lí
Hường L
Toán
Hường T
Sinh học
Loan SV
Ngữ văn
T.Dung V
Thứ TưGDQP-AN
Huy QP
Công nghệ
Huy CN
Địa Lí
Trung Đ
Ngữ văn
T.Dung V
Hóa học
Liên H
Thứ NămCông nghệ
Huy CN
Thể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ
Dung A
GDCD
V.Anh GD
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ SáuSinh học
Loan SV
Tin học
Tình T
Ngoại ngữ
Dung A
Toán
Hường T
Thứ BảyNgữ văn
T.Dung V
Hóa học
Liên H
Vật lí
Hường L
Ngoại ngữ
Dung A
Sinh hoạt
Hường T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tg.Linh T
Công nghệ
Huy CN
Thể dục
Chiều TD
Tin học
Tình T
Toán
Tg.Linh T
Thứ BaToán
Tg.Linh T
Toán
Tg.Linh T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngữ văn
Hường V
Vật lí
Tươi L
Thứ TưCông nghệ
Huy CN
Địa Lí
Trung Đ
Toán
Tg.Linh T
GDCD
V.Anh GD
Ngoại ngữ
Như A
Thứ NămVật lí
Tươi L
Ngoại ngữ
Như A
Hóa học
Thùy H
Thể dục
Chiều TD
Sinh học
Loan SV
Thứ SáuGDQP-AN
Huy QP
Sinh học
Loan SV
Lịch Sử
Khuyên S
Hóa học
Thùy H
Ngữ văn
Hường V
Thứ BảyNgữ văn
Hường V
Ngoại ngữ
Như A
Sinh hoạt
Tg.Linh T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngần H
Sinh học
Loan SV
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Hồng T
Công nghệ
Cường CN
Thứ BaVật lí
Hiểu L
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Ngữ văn
Phương V
Tin học
Tình T
Thứ TưNgoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Địa Lí
Minh Đ
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ NămNgữ văn
Phương V
GDCD
V.Anh GD
Sinh học
Loan SV
Vật lí
Hiểu L
Thứ SáuNgữ văn
Phương V
Lịch Sử
Khuyên S
Công nghệ
Cường CN
Hóa học
Ngần H
Toán
Hồng T
Thứ BảyHóa học
Ngần H
Toán
Hồng T
Ngoại ngữ
Ngát A
Sinh hoạt
Ngần H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Dung A
Ngoại ngữ
Dung A
Vật lí
Hường L
Thể dục
Chiều TD
Hóa học
Ngần H
Thứ BaTin học
Tình T
Ngữ văn
Linh V
Toán
Hường T
GDCD
V.Anh GD
Hóa học
Ngần H
Thứ TưNgữ văn
Linh V
Lịch Sử
Tuyển S
Ngữ văn
Tâm V
Địa Lí
Trung Đ
Thứ NămNgoại ngữ
Dung A
GDQP-AN
Huy QP
Công nghệ
Cường CN
Sinh học
Bích SV
Thứ SáuNgoại ngữ
Dung A
Vật lí
Hường L
Toán
Hường T
Công nghệ
Cường CN
Thứ BảyThể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Sinh học
Bích SV
Toán
Hường T
Sinh hoạt
Dung A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Liên H
Công nghệ
Cường CN
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Tg.Linh T
Ngữ văn
Hường V
Thứ BaThể dục
Loan TD
Sinh học
Bích SV
Ngữ văn
Hường V
Tin học
Tình T
Toán
Tg.Linh T
Thứ TưThể dục
Loan TD
Vật lí
Dung L
GDCD
V.Anh GD
Hóa học
Liên H
Toán
Tg.Linh T
Thứ NămHóa học
Liên H
Sinh học
Bích SV
Toán
Tg.Linh T
Ngoại ngữ
Dung A
Thứ SáuLịch Sử
Khuyên S
GDQP-AN
Huy QP
Ngữ văn
Hường V
Ngoại ngữ
Dung A
Thứ BảyNgoại ngữ
Dung A
Địa Lí
Minh Đ
Công nghệ
Cường CN
Vật lí
Dung L
Sinh hoạt
Liên H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
T.Dung V
Ngữ văn
T.Dung V
Địa Lí
Minh Đ
Vật lí
Tươi L
Sinh học
Bích SV
Thứ BaToán
Hồng T
GDCD
V.Anh GD
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Ngát A
Thứ TưNgữ văn
T.Dung V
Ngoại ngữ
Ngát A
Hóa học
Thùy H
Vật lí
Tươi L
Thứ NămSinh học
Bích SV
Công nghệ
Huy CN
Lịch Sử
Khuyên S
Thể dục
Loan TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ SáuNgoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ
Ngát A
Tin học
Tình T
Toán
Hồng T
Công nghệ
Huy CN
Thứ BảyToán
Hồng T
Ngữ văn
T.Dung V
Hóa học
Thùy H
Thể dục
Loan TD
Sinh hoạt
T.Dung V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tình T
Sinh học
Bích SV
Hóa học
Liên H
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Lịch Sử
Tuyển S
Thứ BaNgoại ngữ
Như A
Tin học
Tình T
Ngữ văn
T.Dung V
Toán
Tg.Linh T
GDCD
V.Anh GD
Thứ TưToán
Tg.Linh T
Toán
Tg.Linh T
Thể dục
Loan TD
Địa Lí
Trung Đ
Công nghệ
Huy CN
Thứ NămToán
Tg.Linh T
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Liên H
Ngoại ngữ
Như A
Thứ SáuNgữ văn
T.Dung V
Công nghệ
Huy CN
Vật lí
Dung L
Ngoại ngữ
Như A
Thứ BảyThể dục
Loan TD
Sinh học
Bích SV
Vật lí
Dung L
Ngữ văn
T.Dung V
Sinh hoạt
Tình T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hường V
Ngữ văn
Hường V
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Hường T
Thứ BaĐịa Lí
Minh Đ
GDCD
V.Anh GD
Vật lí
Tươi L
Toán
Hường T
Thứ TưVật lí
Tươi L
Hóa học
Thùy H
Ngoại ngữ
Như A
Lịch Sử
Tuyển S
Thứ NămNgoại ngữ
Như A
Sinh học
Loan SV
Thể dục
Loan TD
Công nghệ
Huy CN
Hóa học
Thùy H
Thứ SáuNgữ văn
Hường V
Toán
Hường T
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Công nghệ
Huy CN
Sinh học
Loan SV
Thứ BảyTin học
Tình T
Ngoại ngữ
Như A
Thể dục
Loan TD
Ngữ văn
Hường V
Sinh hoạt
Hường V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

TTHỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 11K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Ngát A
Thể dục
Loan TD
Hóa học
Dung H
Ngoại ngữ
Ngát A
Toán
Hồng T
Thứ BaSinh học
Loan SV
Ngữ văn
Phương V
Toán
Hồng T
Thứ TưNgoại ngữ
Ngát A
Lịch Sử
Tuyển S
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Vật lí
Dung L
Thứ NămThể dục
Loan TD
Công nghệ
Cường CN
Ngữ văn
Phương V
Hóa học
Dung H
Vật lí
Dung L
Thứ SáuGDCD
V.Anh GD
Ngữ văn
Phương V
Sinh học
Loan SV
Công nghệ
Cường CN
Tin học
Tình T
Thứ BảyNgoại ngữ
Ngát A
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Hồng T
Sinh hoạt
Ngát A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12A
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Bích SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Hóa học
Hiền H
Toán
Th.Linh T
Vật lí
Tươi L
Thứ BaToán
Th.Linh T
Tin học
Lương T
Hóa học
Hiền H
Địa Lí
Minh Đ
Thứ TưNgoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Tươi L
Tin học
Lương T
GDCD
V.Anh GD
Thứ NămThể dục
Chiều TD
Ngữ văn
Hòa V
Địa Lí
Minh Đ
Sinh học
Bích SV
Công nghệ
Cường CN
Thứ SáuNgữ văn
Hòa V
Ngoại ngữ
Tuyết A
GDQP-AN
Huy QP
Toán
Th.Linh T
Thứ BảyNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Thể dục
Chiều TD
Ngữ văn
Hòa V
Lịch Sử
Khuyên S
Sinh hoạt
Bích SV
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12B
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Minh Đ
Hóa học
Hiền H
Ngoại ngữ
Như A
Lịch Sử
Khuyên S
GDCD
V.Anh GD
Thứ BaGDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Tuân T
Thể dục
Ý TD
Vật lí
Hiểu L
Thứ TưNgữ văn
Dương V
Ngoại ngữ
Như A
Thể dục
Ý TD
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Toàn T
Thứ NămNgữ văn
Dương V
Vật lí
Hiểu L
Địa Lí
Minh Đ
Công nghệ
Huy CN
Thứ SáuTin học
Tình T
Ngoại ngữ
Như A
Sinh học
Nhung SV
Hóa học
Hiền H
Toán
Toàn T
Thứ BảyToán
Toàn T
Ngữ văn
Dương V
Tin học
Tình T
Sinh hoạt
Minh Đ
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12C
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Tuyết A
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Tâm V
GDCD
V.Anh GD
Toán
Tuân T
Thứ BaSinh học
Hiển SV
Địa Lí
Minh Đ
Vật lí
Hiểu L
Lịch Sử
Hường S
Thứ TưNgữ văn
Tâm V
Địa Lí
Minh Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Hiểu L
Thứ NămGDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Tuyết A
Tin học
Nga T
Ngữ văn
Tâm V
Thứ SáuNgoại ngữ
Tuyết A
Toán
Tuân T
Thể dục
Ý TD
Hóa học
Hiền H
Thứ BảyCông nghệ
Cường CN
Tin học
Nga T
Hóa học
Hiền H
Toán
Tuân T
Sinh hoạt
Tuyết A
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12D
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Nga T
Ngữ văn
Dương V
Sinh học
Bích SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ BaGDQP-AN
Hồng QP
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Dương V
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Thao T
Thứ TưTin học
Nga T
Thể dục
Ý TD
Vật lí
Hiểu L
Toán
Thao T
Thứ NămNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Địa Lí
Minh Đ
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Tin học
Nga T
Thứ SáuToán
Thao T
Công nghệ
Cường CN
GDCD
V.Anh GD
Ngoại ngữ
Tuyết A
Hóa học
Ngần H
Thứ BảyVật lí
Hiểu L
Hóa học
Ngần H
Lịch Sử
Khuyên S
Ngữ văn
Dương V
Sinh hoạt
Nga T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12E
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Toàn T
Địa Lí
Minh Đ
Thể dục
Ý TD
Ngoại ngữ
Hương A
Ngữ văn
Tâm V
Thứ BaThể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Sinh học
Bích SV
GDQP-AN
Hồng QP
Hóa học
Hiền H
Thứ TưToán
Toàn T
Ngữ văn
Tâm V
Vật lí
Huyền L
Thứ NămTin học
Nga T
Vật lí
Huyền L
Ngữ văn
Tâm V
Toán
Toàn T
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ SáuNgoại ngữ 2
T.Anh 2
Ngoại ngữ
Hương A
Toán
Toàn T
GDCD
V.Anh GD
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ BảyĐịa Lí
Minh Đ
Hóa học
Hiền H
Toán
Toàn T
Công nghệ
Cường CN
Sinh hoạt
Toàn T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12G
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Th.Linh T
GDCD
V.Anh GD
GDQP-AN
Hồng QP
Ngoại ngữ
Tuyết A
Lịch Sử
Hường S
Thứ BaSinh học
Bích SV
Địa Lí
Nam Đ
Toán
Th.Linh T
Ngữ văn
Dương V
Tin học
Nga T
Thứ TưHóa học
Thùy H
Ngữ văn
Dương V
Thể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Thứ NămVật lí
Hiểu L
Ngữ văn
Dương V
Công nghệ
Cường CN
Thể dục
Ý TD
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ SáuĐịa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Toán
Th.Linh T
Hóa học
Thùy H
Thứ BảyToán
Th.Linh T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Vật lí
Hiểu L
Sinh hoạt
Th.Linh T
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12H
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hiền H
GDQP-AN
Huy QP
Vật lí
Tươi L
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Hương A
Thứ BaTin học
Nga T
Toán
Thao T
Hóa học
Hiền H
Ngữ văn
Tâm V
Thứ TưSinh học
Hiển SV
Toán
Thao T
Tin học
Nga T
Địa Lí
Nam Đ
Ngữ văn
Tâm V
Thứ NămNgữ văn
Tâm V
Ngoại ngữ
Hương A
Vật lí
Tươi L
Toán
Thao T
Thứ SáuLịch Sử
Hường S
Thể dục
Chiều TD
Hóa học
Hiền H
Toán
Thao T
GDCD
V.Anh GD
Thứ BảyNgoại ngữ
Hương A
Công nghệ
Cường CN
Thể dục
Chiều TD
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Sinh hoạt
Hiền H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12I
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Thùy H
Hóa học
Thùy H
Vật lí
Huyền L
Tin học
Nga T
Thứ BaLịch Sử
Hường S
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Như A
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ TưToán
Thao T
GDCD
V.Anh GD
Công nghệ
Huy CN
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Thùy H
Thứ NămToán
Thao T
Địa Lí
Nam Đ
Vật lí
Huyền L
Ngữ văn
Hòa V
Thứ SáuThể dục
Chiều TD
Sinh học
Nhung SV
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ
Như A
Toán
Thao T
Thứ BảyNgoại ngữ
Như A
Ngữ văn
Hòa V
Tin học
Nga T
Thể dục
Chiều TD
Sinh hoạt
Thùy H
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12K
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Huyền L
Địa Lí
Nam Đ
Hóa học
Ngần H
Tin học
Nga T
Công nghệ
Huy CN
Thứ BaVật lí
Huyền L
Sinh học
Hiển SV
Hóa học
Ngần H
Toán
Th.Linh T
Thứ TưThể dục
Ý TD
GDQP-AN
Huy QP
Ngoại ngữ
Hương A
Tin học
Nga T
Ngữ văn
Dương V
Thứ NămVật lí
Huyền L
GDCD
V.Anh GD
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Dương V
Thứ SáuToán
Th.Linh T
Toán
Thao T
Ngoại ngữ
Hương A
Địa Lí
Nam Đ
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Thứ BảyNgữ văn
Dương V
Toán
Th.Linh T
Ngoại ngữ
Hương A
Lịch Sử
Hường S
Sinh hoạt
Huyền L
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG THPT KHOÁI CHÂU (CS2) THỰC HIỆN TỪ NGÀY 02/03/2020
 12M
Tiết 1Tiết 2Tiết 3Tiết 4Tiết 5
Thứ HaiChào cờ
Hòa V
Ngữ văn
Hòa V
Toán
Toàn T
Lịch Sử
Khuyên S
Thứ BaĐịa Lí
Nam Đ
GDQP-AN
Huy QP
Hóa học
Ngần H
Tin học
Nga T
Toán
Tuân T
Thứ TưVật lí
Hiểu L
Toán
Toàn T
Toán
Toàn T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ NămThể dục
Ý TD
Tin học
Nga T
Ngoại ngữ
Tuyết A
Địa Lí
Nam Đ
GDCD
V.Anh GD
Thứ SáuCông nghệ
Huy CN
Thể dục
Ý TD
Ngữ văn
Hòa V
Sinh học
Nhung SV
Ngoại ngữ
Tuyết A
Thứ BảyNgữ văn
Hòa V
Vật lí
Hiểu L
Ngoại ngữ 2
T.Anh 2
Hóa học
Ngần H
Sinh hoạt
Hòa V
 TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 28 Feb 2020 16:57:11

Trở lên trên đỉnh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 334
Tháng 12 : 2.442
Năm 2021 : 140.028